dimarts, 28 de maig de 2019

Les noves restriccions en la videovigilància laboral


Els sistemes de videovigilància poden violar els drets a la intimitat ia la protecció de dades dels empleats.

Avui dia, la millor aliada per a la seguretat de les empreses, és sens dubte la videovigilància (obtenció d'imatges i sons en un espai determinat, els elements captats poden ser gravats, reproduïts i visualitzats), ja que permet el control de totes les zones d'una empresa, principalment quan no hi ha ningú. No obstant això, s'ha de tenir en compte quan es fa servir per vigilar les persones que aquí treballen, per a no infringir en els seus drets d'intimitat i protecció de dades.

La nova llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) sanciona el maneig de les dades personals, per a propòsits que no siguin compatibles amb aquells per als quals han estat recollits. Així, és important que el sistema de videovigilància sigui ajustat a aquesta finalitat, quan es consigni al control laboral. Només es podrà gravar l'espai que comprèn el lloc de treball i determinats espais comuns, no admetent, en cap cas, la instal•lació de mitjans audiovisuals de control en zones descans, vestuaris, menjadors i lavabos, per forma a no incórrer en violació dels drets d'honor, intimitat i imatge dels treballadors.

Aquest tipus de gravació ha de complir amb els principis d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat esmentats a la doctrina del Tribunal Constitucional. O sigui, el sistema de vigilància per videocàmera només es podrà fer servir amb una finalitat que efectivament justifiqui recórrer a aquests mètodes i totes les dades personals, objecte de tractament, han de ser adequats i limitats a les finalitats per a les quals han estat recollides.

Així que, la videovigilància encoberta d'un treballador al seu lloc de treball és considerada una intrusió en la seva vida privada, i per tant ha de restringir-se al màxim la utilització de càmeres ocultes, confinant el seu ús per a contextos d'excepcionalitat i gravetat.

En els últims anys s'està tractant de garantir tant l'efectivitat probatòria de les imatges com els drets fonamentals dels treballadors.


Sindia Alves i A. Oliver
Antropòloga i Detectiu
de Detectius Oliver

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Amb la tecnologia de Blogger.

Contribuïdors

ES - EN