dimecres, 28 de febrer del 2018

Oliver solca i et vigila des del cel, seguiments a vista d'ocell. El nostre propòsit és modelar estratègicament, valorant totes les possibilitats existents en funció de la informació preliminar i durant el transcurs del cas. Tot això tenint en compte que vivim en un món constantment canviant, i que possiblement en un futur els taxis volin.

Si si com sents, que els taxis volin, el futur projecte que volen llançar els gegants empresarials i ja han provat en les majestuoses ciutats de Dubai i Beijing, bàsicament consisteix en un Volocopter, un servei de taxis però en helicòpter.L'Helicòpter és un altre vehicle que utilitzem en els nostres serveis, un mètode poc convencional i una mica surrealista per a molts, però molt útil en alguns casos. Així que nosaltres anem un pas més enllà i ja ens estem preparant per al que vindrà.Amb la tecnologia de Blogger.

Contribuïdors

ES - EN